Internationell säljare inom textil/mode/funktion, 400p

Utbildningen för dig som gillar kontakt med människor, strategi och ekonomi!

Säljarens roll är bred, och hanterar allt från kundrelationer till entreprenörskap och affärsjuridik. Du får under utbildningen en gedigen branschkunskap inom textil, mode och funktionsprodukter och kompetens att driva säljprocesser utifrån krav på kundnytta. Hållbarhet och långsiktig lönsamhet är några av de färdigheter Du utvecklar under utbildningen, likväl som affärsmannaskap och affärsutveckling. Kombinationen av strategi, ekonomi och relationsskapande är nyckeln till säljarens framgång.

Scrolla för att läsa mer. 

Ansök till utbildningen här. 

Att utveckla sin helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning är avgörande för en produkts överlevnad. I det arbetet ingår både mjuka och hårda delar och det sker i en direkt koppling till företaget. Du blir van att använda det ekonomiska språket, får bättre förståelse för ekonomiska/marknadsföringssamband, blir stärkt i Ditt ledarskap och inom strategisk planering, Utbildningen ger också kunskaper och färdigheter för en sortimentsplanering.

Du får en översiktlig bild, för att senare fördjupas, av företagsekonomins byggstenar och ger Dig grunder som gör att Du känner Dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Utbildningen innehåller marknadsföringsstrategier, ekonomiska beräkningsmodeller och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier.

Utbildningen ger Dig kunskaper och kompetenser att medverka aktivt i produktutvecklingsprocessen, för att i nära samarbete med organisationen bättre kunna möta efterfrågan från branschen. Utbildningen ger också kunskaper och insikter om hur informationstekniken skapat helt nya möjligheter att styra varuflödet.

Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete.

Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen ger dig även goda möjligheter att bygga upp ett starkt kontaktnät för framtiden.

 

Ansökan och behörighet

Behörig att söka är Du som har svensk gymnasiekompetens eller motsvarande, med godkända betyg i Matte 1, Svenska 1 och Engelska 5 eller motsvarande. Ansökan görs via yhantagning.se (länk kommer inom kort). Ansökningsperioden öppnar i februari.

Första urvalet: gymnasiebehörighet/reell kompetens

BETYG omräknat till poäng, max 20 poäng. (ca 40 eller fler studenter kallas för att göra särskilt prov.)

Andra urvalet: särskilt prov

 • TEORETISKT tre-delat kunskapsprov i engelska, svenska och matematik, max 22,5 poäng       A/B. Språktesterna görs med hjälp av texter som berör branschaktuella ämnen, ordförståelse inom bransch och/eller arbetsliv/marknad. 7,5p/7,5p                                                                           C. Provet i matematik utformas med fokus på problemlösning, logiskt tänkande, decimaler, bråk, pålägg, rabatter, procentuellaförändringar, rimlighetsberäkningar 7,5p
 • MUNTLIG presentation om 3 -5 min av produktutvecklingsidé, max 15 poäng. Beskrivning av produkten / tjänsten –helhet. Vem är Din målgrupp & varför väljer Du den?

Vid lika meritvärde efter urval enligt ovan, används LOTTNING.

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och läses på heltid i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket. 

Examen och karriär

Efter avslutad utbildning får Du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.
Möjliga yrkesroller är:

 • Säljare, textil-, mode-, funktion
 • Säljare, inredning
 • Key account manager
 • Offentlig miljö och kontor

Kursöversikt, 400 poäng

 • Affärs- och produktionsengelska     10 poäng
 • Affärskommunikation                         50 poäng
 • Affärskunskap                                      40 poäng
 • Design- och produktionsprocess       30 poäng
 • E-handelskunskap                                10 poäng
 • Ekonomi för säljare                              20 poäng
 • Examensarbete                                     20 poäng
 • Hållbar utveckling                                 20 poäng
 • LIA – lärande i arbete                          100 poäng
 • Marknadsföring                                     20 poäng
 • Mäss- och marknadsstudier               10 poäng
 • Textil materiallära och                          70 poäng
  tillverkningsprocesser 

 

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Kursstart: preliminärt september 2020

Klicka på länken nedan för att komma till yh-antagning.se.

Start: HT-20
Studieort: Borås
Omfattning: 2 år, fyra terminer

YH-utbildningen är avgiftsfri för Dig som student. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar.
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN och bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.


ANSÖKAN

Ansökningsperioden för Internationell säljare inom textil, mode och konfektion med kursstart HT-20 öppnar preliminärt i Feb 2020

Frågor? Ring oss på 033-410107 eller maila info@nordiskatextilakademin.se

Ansök här

INTERNATIONELL SÄLJARE - BROSCHYR