Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, 400p

Den här utbildningen passar dig som vill utveckla företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete. Om du brinner för miljö och utvecklingsarbete är det här en karriärväg för dig!

Du får specialiserade kunskaper som ger en överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel. Du lär dig också att göra relevanta produktbedömningar utifrån material och materialblandningar, och hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjans komponenter, system och flöden. 

Utbildningen ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbetsliv både i Sverige och utomlands. De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, cirkularitet och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.

 

Många av de svenska företagens textila produktion är idag förlagd i bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har kvalitets- och produktionsutvecklingen en nyckelroll. Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.

 

Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA (Lärande i arbete) ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

 

I utbildningen till Kvalitets- och produktionsutvecklare har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. 

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod.
All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.
Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Under studietiden finns även möjlighet att göra mäss- och trendresor till exempelvis Stockholm, Köpenhamn, Paris, München, London och Berlin.

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och är bunden på heltid i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket. 

 

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Utbildningarna är heltidsstudier och kräver stort engagemang och hög närvaro. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden. 

 

Ansökningskrav

Behörig att söka är du som har svensk gymnasiekompetens, med godkända betyg i Matte 1A, Svenska 1 och Engelska 5 eller arbetslivserfarenhet (reell kompetens). Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

 

Examen och karriär

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.

 

Möjliga yrkesroller är:

 • Kvalitetstekniker, textil produktion
 • Kvalitetskoordinator, textil produktion
 • Projektkoordinator, textil produktion
 • Produktionstekniker, textil produktion
 • Produktionsutvecklare, textil produktion
 • Miljö- och hållbarhetsarbete inom textila företag 
 
Kursöversikt - 400 yrkeshögskolepoäng
Obligatoriska kurser
 • Affärs- och produktionsengelska               
 • Affärskunskap   
 • Examensarbete                                          
 • Hållbar design och produktutvecklingsprocess                                                          
 • Hållbar utveckling                                          
 • Kommunikation                                               
 • LIA - lärande i arbete                                       
 • Produktionsprocesser                                       
 • Produktprocess och livscykelanalys (LCA)      
 • Programvaror i branschen                                
 • Textil materiallära   
 • Textila kvalitetsprocesser
 • Textila produktionsprocesser                                             
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

 

KURSSTART: preliminärt SEPTEMBER 2020

Klicka på länken nedan för att komma till yh-antagning.se.

Start: HT-20
Studieort: Borås
Omfattning: 2 år, fyra terminer

YH-utbildningen är avgiftsfri för dig som student. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar. 
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN och bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.ANSÖKAN

Ansökningsperioden för Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion med kursstart HT-20 är öppen och sista ansökningsdag är 30 April.

 

Frågor? Ring oss på 033-410107 eller maila info@nordiskatextilakademin.se 

ansök här

Kvalitets- och produktionsutvecklare BROSCHYR