Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, 400p

Den här utbildningen passar Dig som vill utveckla företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete. Om Du brinner för miljö och utvecklingsarbete är det här en karriärväg för Dig!

Du får specialiserade kunskaper som ger en överblick över de faktorer som påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel. Du lär Dig också att göra relevanta produktbedömningar utifrån material och materialblandningar, och hur produktens hållbarhet påverkas av den textila värdekedjan komponenter, system och flöden. 

Scrolla för att läsa mer. 

Ansök till utbildningen här. 

Nordiska Textilakademin erbjuder den här Kvalitets- och produktionsutvecklarutbildningen som ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete både i Sverige och utomlands. De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, hantverk och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.

 

Det mesta av de svenska företagens textila produktion outsourcas i dag till bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har Kvalitets- och produktionsutvecklingen en nyckelroll. Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.

 

Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom Nordiska Textilakademin stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

 

I utbildningen till Kvalitets- och produktionsutvecklare har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete.

Upplägg

Utbildningen är 2 år lång och läses på heltid i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Inför termin 4 finns möjlighet att själv välja sin inriktning, mot kvalitetsteknik eller produktionsprocesser.

 

Ansökan och behörighet

Behörig att söka är Du som har svensk gymnasiekompetens eller motsvarande, med godkända betyg i Matte 1, Svenska 1 och Engelska 5 eller motsvarande. Ansökan görs via yhantagning.se (länk kommer inom kort). Ansökningsperioden öppnar i februari.

Första urvalet: gymnasiebehörighet/reell kompetens

BETYG omräknat till poäng, max 20 poäng. (ca 50 eller fler studenter kallas för att göra särskilt prov.)

Andra urvalet: särskilt prov

 • TEORETISKT tre-delat kunskapsprov i engelska, svenska och matematik, max 22,5 poäng.      A. Provet i matematik utformas med fokus på problemlösning, logiskt tänkande, decimaler, bråk, pålägg, rabatter, procentuellaförändringar, rimlighetsberäkningar 7,5p                                                 B/C. Språktesterna görs med hjälp av texter som berör branschaktuella ämnen, ordförståelse inom bransch/arbetsliv och/eller håll barhet/produktion 7,5p/7,5
 • MUNTLIG presentation om 3 -5 min av produktutvecklingsidé, max 15 poäng. Beskrivning av produkten / tjänsten –helhet. Vem är Din målgrupp & varför väljer Du den?

Vid lika meritvärde efter urval enligt ovan, används LOTTNING.

 

Examen och karriär

Efter avslutad utbildning får Du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.

 

Möjliga yrkesroller är:

 • Kvalitetstekniker, textil produktion
 • Kvalitetskoordinator, textil produktion
 • Projektkoordinator, textil produktion
 • Produktionstekniker, textil produktion
 • Produktionsutvecklare, textil produktion
 • Miljö- och hållbarhetsarbete inom textilföretag 
 
Kursöversikt - 400 yrkeshögskolepoäng
Obligatoriska kurser
 • Affärs- och produktionsengelska                     10 poäng
 • Affärskunskap                                                     20 poäng
 • Design- och produktionsprocess                      20 poäng
 • Examensarbete                                                    15 poäng
 • Hållbar utveckling                                                20 poäng
 • Kommunikation                                                    20 poäng
 • LIA - lärande i arbete                                           100 poäng
 • Produktionsprocesser                                         20 poäng
 • Produktprocess och livscykelanalys (LCA)      20 poäng
 • Programvaror i branschen                                  15 poäng
 • Textil materiallära                                                 50 poäng
Valbara kurser - välj spår 1 eller 2 
 • Spår 1: Kvalitetsprocesser                                     20 poäng
 • Spår 1: Kvalitetsspecifikation och uppföljning   40 poäng
 • Spår 1: Kvalitetssäkring                                         30 poäng
 • Spår 2: Produktionsteknik                                     20 poäng
 • Spår 2: Textila material och                                  70 poäng
  förädlingsprocesser 

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

 

KURSSTART: preliminärt SEPTEMBER 2020

Klicka på länken nedan för att komma till yh-antagning.se.

Start: HT-20
Studieort: Borås
Omfattning: 2 år, fyra terminer

YH-utbildningen är avgiftsfri för Dig som student. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar. 
Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN och bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.ANSÖKAN

Ansökningsperioden för Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion med kursstart HT-20 öppnar i Feb 2020.

 

Frågor? Ring oss på 033-410107 eller maila info@nordiskatextilakademin.se 

Ansök här

Kvalitets- och produktionsutvecklare BROSCHYR