Internationell designer inom textil/mode/funktion, 400p

Start: HT-20

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, fyra terminer

CSN-berättigad utbildning: ja

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill skapa produkter och göra hållbara val, ifrån idé till färdig produkt . 

Designerns känsla för färg och form, tillsammans med insikter och kunskap om de faktorer som styr mode och trender idag är framgångsfaktorn för textila företag.

Under utbildningen utvecklas din kreativa förmåga liksom din känsla för den cirkulära produktutvecklingsprocessen.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

Du kommer under utbildningen att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA). 

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin ingår produktions-mäss-trendresor i Europa och/eller i Sverige som du själv ordnar och har en egen budget för. 

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid. Flera teoretiska moment sänds online, där man i efterhand har tillgång till vår play-tjänst. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås. 

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket. 

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden. 

Möjliga yrkesroller är

 • Designassistent
 • Designer; mode/textil
 • Designer, grafisk formgivare
 • Produktutvecklare; textil, mode
 • Inköpsassistent

Kursöversikt, 400 poäng

 • Affärs- och produktionsengelska      
 • Affärskunskap                                    
 • Design                                                 
 • E-handelskunskap                          
 • Examensarbete                                  
 • Hållbar utveckling                      
 • Kommunikation                              
 • LIA – Lärande i arbete
 • Marknadsföring                              
 • Mäss- och marknadsstudier i producerande länder                     
 • Programvaror i branschen               
 • Textil materiallära och tillverkningsprocesser

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess då andra övningar tillkommer.

Arbetsprover

Estetiskt/konstnärligt arbete skickas med ansökan och ska innehålla:

 • Beskrivning av en produktutvecklingsidé, gestaltad i text & bild
 • En färglagd stadsbild i valfri teknik
 • Ett collage i blandteknik (digitala tekniker godkänns)
 • En fantasibild med valfritt motiv och teknik
 • Två bilder av människor, där en skall vara en krokiteckning
 

Skicka kopior på dina arbetsprover till nedanstående adress. Det går också bra att fotografera dina alster om de är skrymmande eller tredimensionella. Dina original vill vi att du själv behåller då vi har svårt att ta ansvar för transport till oss.

Nordiska Textilakademin
Box 55008
501 14 Borås

Märk försändelsen ”Ansökan internationell designer”. Var noga med att sätta namn på alla dina dokument.

Ansökan

Länk till ansökningsprocessen finns här nedan. Säkerställ att du har fått med alla handlingar som krävs innan du lämnar in din ansökan! Sista ansökningsdag är 24 maj. Tar du gymnasieexamen i vår kan du komplettera betygen fram till 15 juni 2020. Svar om ansökningen är senast 19 juni 2020.

Har du frågor?

Ring oss på 033-410107 eller maila antagning@nordiskatextilakademin.se