DISTANSutbildning

Nordiska Textilakademin erbjuder ett brett utbud av distans- och onlinekurser inom en rad textil- design- och affärsinriktade ämnen. Anmäl dig till din valda kurs genom länk på varje kurssida, eller med ett mail till info@nordiskatextilakademin.se.


 Alla våra kurser har löpande kursstar, och kan delbetalas. 

 

Kurserna läses helt på distans, och är baserade på videoföreläsningar*. Genom vår digitala plattform får du tillgång till föreläsningarna, och i förekommande fall kursbrev och annat instuderingsmaterial. Här har du kontakt med din kursledare, gör dina inlämningsuppgifter om sådana finns, och får konstruktiv feedback på alla arbetsmoment.

Oavsett om du saknar tidigare erfarenhet eller redan jobbar inom branschen och vill fortbilda dig inom ett visst område, är detta utmärkta kurser för dig! Alla våra kurser ger dig på kort tid gedigna, grundläggande färdigheter inom det aktuella området. Vi arbetar med den bakomliggande kreativa processen och det kreativa flödet. 

Våra distanskurser kombinerar friheten av att disponera din tid och lägga upp ditt eget arbete, med tryggheten av stöd och handledning från våra lärare i det fall du väljer en kurs med inlämningsuppgifter. Våra kursledare arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt respektive område. Kurserna är speciellt framtagna för att du ska ha möjlighet att jobba eller studera parallellt. 

Alla kurser har löpande kursstart, dvs du kan förlägga kursstarten till det datum du och din kursledare kommer överens om. 

Kurser över 3000:- kan också delbetalas. Önskar du delbetalning, kontakta ekonomi@nordiskatextilakademin.se! 

 

*Gäller ej kurserna i Affärskunskap, där vi arbetar individuellt med varje kursdeltagares affärsidé/affärsplan.

 

Våra distansutbildningar

Studieort: valfri
Omfattning: ca 10-30 veckor
Kursavgift: se enskild kurs.

Kursstart: löpande

 

Utbildningarna kan delbetalas. Kontakta ekonomi@nordiskatextilakademin.se om delbetalning önskas.

Utbildningarna ger ej rätt till studiestöd från CSN.