Förnyat förtroende! 

För 2 år sedan fick Nordiska Textilakademin full pott när de beviljades startbesked för 4 ansökta utbildningar och

idag kom återigen positivt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Samtliga 3 ansökta utbildningar har fått

fortsatt förtroende, dessutom har 2 av utbildningarna tilldelats 3 starter, vilket ger branschen kontinuitet i sin

kompetensförsörjning. Totalt har nu Nordiska Textilakademin 5 utbildningar inom Yrkeshögskolan.

 

-Det är ett efterlängtat besked och vi tillsammans med företagen kan nu fortsätta arbeta för en stark textil branschskola

i Borås. Med det här beskedet visar vi att branschen är en framtidsbransch och vi kan ta till vara det stora engagemang

som finns för textil- och modebranschen, säger Christian Lundell, VD på Nordiska Textilakademin

 

-Vi har ansökt om utbildningarna tillsammans med branschorganisationer och företag så det är verkligen glädjande

att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljat alla våra sökta utbildningar. Det är med stark framtidstro vi arbetar

vidare, säger Sara Andersson, ordförande i stiftelsen Proteko.

 

Det gick mycket bra för Borås som region i denna ansökningsperiod och tillsammans med Borås YH hamnade

snittet på antal beviljade utbildningar högt över snittet i övriga landet vilket visar att Borås har ett starkt fäste

och en framtid att bygga vidare på.