Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion. 

”YH-utbildningen för dig som vill säkra kvalitetsnivån på framtidens textila produkter och samarbeta med kollegor över hela världen”

 

Kvalitetstekniker är en ny utbildning som ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete både i Sverige och utomlands.

De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, hantverk och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.

Det mesta av de svenska företagens textila produktion outsourcas i dag till bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har Kvalitetsteknikern en nyckelroll.

Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.

Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

I utbildningen till Kvalitetstekniker har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet.

Detta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion där kursinnehållet är direkt anpassat till arbetsmarknadens och näringslivets behov.

Längd: 2 år

Studieort: Borås

Omfattning: Heltid

Ansvarig utbildningsanordnare:
Stiftelsen PROTEKO, Borås