Inköpare inom textil, mode och konfektion.

 

YH-utbildningen är för dig som vill arbeta inom en dynamisk och världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen till drömjobbet.

Inköparens ansvar är mångsidigt och det krävs bra känsla för mode och trender. Dessutom ska inköparen ha kunskap för prisförhandling avgöra kvantiteter och förstå varans väg samt välja rätt leverantör i rätt produktionsland. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete. Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen ger dig även goda möjligheter att bygga upp ett starkt kontaktnät för framtiden.

 I slutet av januari räknar vi med att få beslut från Yrkeshögskolemyndigheten på vår ansökan att fortsatt bedriva utbildningen Inköpare inom Textil, Mode och Konfektion som en YH-utbildning. Beslutet från myndigheten påverkar både nästa ansökningsperiod, och kraven för behörighet. 

 

 

Nästa ansökningsperiod är preliminärt till våren 2018 (ca 1 februari till 30 april) för Inköpare inom Textil, Mode och Konfektion. Utbildningen startar då september 2018.

 

Behörig att söka är Du som har gymnasieexamen, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik, eller minst D i Engelska 6, Svenska /svenska som andra språk 2 samt                      Matematik 2a, b eller c.

 

Detta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion med en kursplan direkt anpassad till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Under utbildningen kombinerar Du teoretiskt lärande med att praktiskt få prova Dina kunskaper under LIA-praktik. Tillsammans ger detta Dig god kompetens och konkurrensfördelar inför ett arbete inom branschen. Utbildningen är på svenska men det kan förekomma kurser på engelska.

 

Utbildningens kurser:

 • Affärsjuridik
 • CSR - Coorporate Social Responsibility
 • Data & IT 
 • Examensarbete inom textil, mode och konfektion
 • Färgeri-, berednings- och tryckeriteknik 
 • Företagsekonomi 1
 • Företagsekonomi 2
 • Inköp och logistik 
 • Kommunikation 1
 • Kvalitet
 • LIA period 1, inköps- och produktionsprocessen
 • LIA period 2, strategisk inköpsprocess
 • Marknadsföring 
 • Textil materiallära
 • Tillverkningsprocesser i textila värdekedjan
 • Trendspaning och trendanalys
 • Trikåteknik
 • Väveriteknik

 

Då utbildningen är en YH-utbildning med statsbidrag, är den avgiftsfri för Dig som student, dvs Du betalar ingen terminsavgift. Kostnader för studielitteratur och övrigt arbetsmaterial tillkommer, som för de flesta eftergymnasiala utbildningar.

 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

 

 

Utbildningens omfattning:

Studieort: Borås

Utbildningsnummer: 201140170

Ansvarig utbildningsanordnare: 
Stiftelsen PROTEKO, Borås

 

Längd: 2 år

Omfattning: heltid

Studieort: Borås

Nästa ansökningsperiod:
Ansökningsperioden för kursstart 2017 är avslutad.  

Utbildningen berättigar till CSN-stöd. 

 

BROSCHYR