Inköpare inom textil, mode och konfektion.

 

YH-utbildningen är för dig som vill arbeta inom en dynamisk och världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen till drömjobbet.

Inköparens ansvar är mångsidigt och det krävs bra känsla för mode och trender. Dessutom ska inköparen ha kunskap för prisförhandling avgöra kvantiteter och förstå varans väg samt välja rätt leverantör i rätt produktionsland. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete. Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen ger dig även goda möjligheter att bygga upp ett starkt kontaktnät för framtiden.

Vi har skickat in en ny ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta Internationell inköpare inom textil, mode, och konfektion som YH-utbildning även nästa år. Myndigheten lämnar slutgiltigt besked på ansökan i början av februari 2018, varpå informationen kommer att återges på vår hemsida. Skulle platserna inte räcka till, och vi blir nekade att starta som YH-utbildning, kommer vi starta den som en fristående utbildning.

 

 

Nästa ansökningsperiod är preliminärt till våren 2018 (ca 1 februari till 30 april) för Internationell inköpare inom Textil, Mode och Konfektion. Utbildningen startar då september 2018.

 

Behörig att söka är Du som har svensk gymnasiekompetens, 2500p eller motsvarande.

 

Detta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion med en kursplan direkt anpassad till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Under utbildningen kombinerar Du teoretiskt lärande med att praktiskt få prova Dina kunskaper under LIA-praktik. Tillsammans ger detta Dig god kompetens och konkurrensfördelar inför ett arbete inom branschen. Utbildningen är på svenska men det kan förekomma kurser på engelska.

 

Utbildningens kurser:

 • Affärsjuridik
 • CSR - Coorporate Social Responsibility
 • Data & IT 
 • Examensarbete inom textil, mode och konfektion
 • Färgeri-, berednings- och tryckeriteknik 
 • Företagsekonomi 1
 • Företagsekonomi 2
 • Inköp och logistik 
 • Kommunikation 1
 • Kvalitet
 • LIA period 1, inköps- och produktionsprocessen
 • LIA period 2, strategisk inköpsprocess
 • Marknadsföring 
 • Textil materiallära
 • Tillverkningsprocesser i textila värdekedjan
 • Trendspaning och trendanalys
 • Trikåteknik
 • Väveriteknik

 

Under förutsättning att utbildningen går som YH-utbildning, är den avgiftsfri för Dig som student. Kostnader för studielitteratur och  övrigt arbetsmaterial tillkommer,  som för de flesta eftergymnasiala utbildningar. 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås.

 

 

Utbildningens omfattning:

Studieort: Borås

Utbildningsnummer för pågående utbildning: 201140170

Ansvarig utbildningsanordnare: 
Stiftelsen PROTEKO, Borås

 

Start: HT-18. Ansökningsomgången öppnar i februari 2018.
Studieort: Borås
Omfattning: 2 år, fyra terminer heltid

Utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN.

Utbildningen ges på svenska. Facktermer och uttryck på engelska förekommer.


ANSÖKAN

Ansökningsperioden för Inköpare inom textil, mode och konfektion med kursstart HT-18 öppnar i februari. Länk till ansökningsprocessen eller ansökningsblankett kommer då att finnas här.

Frågor? Ring oss på 033-410107 eller maila info@nordiskatextilakademin.se

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! 
BROSCHYR INKÖPARE