Hållbar textil utveckling

Kursen finns i två nivåer - grundnivå och avancerad. Kursen består av sju olika block: handelsblocket, materialblocket, cirkularitetsblocket, designblocket, historieblocket, samarbetsblocket och framtidsblocket. Kurserna kan på båda nivåer läsas i sin helhet, eller blockvis.

Nästa inplanerade kursstart är för Hållbar textil utveckling på grundnivå, den 19 oktober. Här kan du läsa mer.