PROTEKO skall verka för ökad lönsamhet och utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen.

PROTEKO skall också utgöra ett komplement till den utbildning som ges vid gymnasie- och högskolan, i arbetsmarknadsutbildningen samt av konsultverksamhet i offentlig och privat regi.​

Stiftelsen har till ändamål att inrätta och driva ett fristående resurs- och kompetenscentrum för utbildning och rådgivning till företag inom textilbranschen.​

Stiftelsen bidrar till branschens kompetensförsörjning genom yrkesutbildning via Nordiska Textilakademin. 

Här kan du läsa mer om stiftelsen Proteko. 

 

Detta är Stiftelsen Proteko's styrelse:

 

Ledarmöter

 

  Leila Pekkala                         ordförande

           Bo Ljungström                      vice ordförande

Oliver Öberg                           ledamot

Frida Ljungmalm                   ledamot

AnnSofie Tureson                 ledamot

  

Lars-Arne Långerud              suppleant

Folke Röllgårdh                      suppleant

Mats Vikman                          suppleant

Therese Knutsson                 suppleant

Kicki Malm                              suppleant

 

Revisorer

Peter Bengtsson

Thorbjörn Wängvik               suppleant

Joakim Lindholm                  suppleant