Teknisk säljare inom funktionell textil

Utbildningen för dig som vill ha en varierande och stimulerande karriär inom textilbranschen!

Att utveckla sin helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning är avgörande för en produkts överlevnad. I det arbetet ingår både mjuka och hårda delar och det sker i en direkt koppling till företaget. Du blir van att använda det ekonomiska språket, får bättre förståelse för ekonomiska/marknadsföringssamband, blir stärkt i Ditt ledarskap och inom strategisk planering, Utbildningen ger också kunskaper och färdigheter för en sortimentsplanering.

Du får en översiktlig bild, för att senare fördjupas, av företagsekonomins byggstenar och ger Dig grunder som gör att Du känner Dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Utbildningen innehåller marknadsföringsstrategier, ekonomiska beräkningsmodeller och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier.

Utbildningen ger Dig kunskaper och kompetenser att medverka aktivt i produktutvecklingsprocessen, för att i nära samarbete med organisationen bättre kunna möta efterfrågan från branschen. Utbildningen ger också kunskaper och insikter om hur informationstekniken skapat helt nya möjligheter att styra varuflödet.

Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete.

Nordiska Textilakademins stora nätverk inom branschen ger dig även goda möjligheter att bygga upp ett starkt kontaktnät för framtiden.

 

Yrkesroller

Teknisk säljare inom textil, innesäljare inom textil, säljare inom offentlig miljö, säljare inom sport och outdoor, säljare inom yrkeskläder, säljare inom filterindustri.

Detta är en tvåårig yrkesutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion med en kursplan direkt anpassad till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Under utbildningen kombinerar Du teoretiskt lärande med att praktiskt få prova Dina kunskaper under LIA-praktik. Tillsammans ger detta Dig god kompetens och konkurrensfördelar inför ett arbete inom branschen. Utbildningen är på svenska.

Utbildningens kurser:

 

  • Affärskunskap 80p
  • Examensarbete 10p
  • Fält- och marknadsstudier i producerande länder 20p
  • Hållbar utveckling 40p
  • Kommunikation och förhandling 50p
  • LIA 100p
  • Materiallära 80p
  • Design och produktutveckling 20p 

Hela utbildningen motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng.

 

Behörighet

Inga särskilda förkunskaper krävs. Gymnasieskolan är grund, och för att vara behörig skall man ha avlagt gymnasieexamen eller uppnått minst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng enligt äldre bestämmelser.  

Nordiska Textilakademin använder sig av ett särskilt prov för att se vilka sökande som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.

Som sökande kan man också åberopa reell kompetens, d v s arbetslivserfarenhet, andra studier eller liknande. Då styrker man detta i sin ansökan med hjälp av studiedokumentation, arbetsgivarintyg och/eller andra påvisande dokument.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Kursstart: september 2017

Vi tar emot ansökningar!

 

Studieort:  Borås
Längd:  4 terminer/80 veckor
Pris:  45 000:- /termin

 

Utbildningen kan delbetalas.

Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från CSN.

Utbildningen ges på svenska. Engelska faktermer- och uttryck förekommer. 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås. 

Ansökningsomgången är öppen. Vi tar emot ansökningar fram till och med kursstarten.

 

Ansökningsblankett, personligt brev och arbetsprover skickar du till:

Nordiska Textilakademin
Box 55008 
501 14 BORÅS

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

 

ANSÖKAN

Broschyr