Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion

Yrkesutbildningen för dig som vill säkra kvalitetsnivån på framtidens textila produkter och samarbeta med kollegor över hela världen! 

Nu startar vi vår populära utbildning Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion som en fristående utbildning. 

Nordiska Textilakademin erbjuder den här Kvalitetsteknikerutbildningen som ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete både i Sverige och utomlands.

De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, hantverk och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.

Det mesta av de svenska företagens textila produktion outsourcas i dag till bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har Kvalitetsteknikern en nyckelroll.

Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.

Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom Nordiska Textilakademin stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

I utbildningen till Kvalitetstekniker har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet. Utbildningen ger en unik chans till en fantastisk och spännande karriär i branschen. Kombinationen av teoretiskt lärande och chansen att praktiskt prova dina kunskaper under LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot arbete.

 

 

 

Yrkesroller

Kvalitetstekniker – textil, kvalitetskontrollant – textil, laboratorietekniker – textil, miljö- och hållbarhetsarbete inom textilföretag, kvalitets- och miljöansvarig inom textilföretag.

Detta är en tvåårig yrkesutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion med en kursplan direkt anpassad till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Under utbildningen kombinerar Du teoretiskt lärande med att praktiskt få prova Dina kunskaper under LIA-praktik. Tillsammans ger detta Dig god kompetens och konkurrensfördelar inför ett arbete inom branschen. Utbildningen är på svenska.

 

Utbildningens kurser:

  • Affärskunskap 1, 20p
  • Affärskunskap 2, produktionsprocesser, fördjupning 20p
  • Examensarbete 30p
  • Fält- och marknadsstudier i producerande länder 20p
  • Kommunikation 35p
  • Kvalitetssäkring och hållbar utveckling 60p
  • LIA 1 – provning 50p
  • LIA 2 – förbättringsprocess 65p
  • Materiallära 80p
  • Design och produktutveckling 20p

 Hela utbildningen motsvarar 400 yrkeshögskolepoäng.

Behörighet

Inga särskilda förkunskaper krävs. Gymnasieskolan är grund, och för att vara behörig skall man ha avlagt gymnasieexamen eller uppnått minst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng enligt äldre bestämmelser.  

Nordiska Textilakademin använder sig av ett särskilt prov för att se vilka sökande som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen.

Som sökande kan man också åberopa reell kompetens, d v s arbetslivserfarenhet, andra studier eller liknande. Då styrker man detta i sin ansökan med hjälp av studiedokumentation, arbetsgivarintyg och/eller andra påvisande dokument.

 

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

 

Kursstart: september 2017

Vi tar emot ansökningar!

 

Studieort:  Borås
Längd:  4 terminer/80 veckor
Pris:  45 000:- /termin

 

Utbildningen kan delbetalas.

Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från CSN.

Utbildningen ges på svenska. Engelska faktermer- och uttryck förekommer. 

Utbildningen bedrivs i våra lokaler i Textile Fashion Center i Borås. 

 

Ansökningsomgången är öppen. Vi tar emot ansökningar fram till och med kursstarten.

 

Ansökningsblankett och personligt brev skickar du till:

Nordiska Textilakademin
Box 55008 
501 14 BORÅS

 

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

ANSÖKAN

Broschyr Kvalitetstekniker